Netin keskustelupalstojen kielenkäyttö on kiehtova analyysin kohde. Keskusteluja leimaa usein vastakkainasettelu, ja kielenkäyttö voi olla syrjivää. Vaikka tällaista kielenkäyttöä on vaikea tutkia …

Eläimet ovat olleet suomalaisen kielentutkimuksen aiheina pääosin epäsuorasti, esimerkiksi nimistössä tai osana tarustoa. Nykyään kielentutkimuksen kohteeksi on kuitenkin enenevissä määrin nostettu ihmisen …

Virittäjä perustettiin aikanaan foorumiksi, jotta voitaisiin julkaista suomenkielistä tutkimusta suomen kieleen ja (kansan)kulttuuriin liittyvistä aiheista. Kuluneiden 125 vuoden aikana moni asia sekä …

Uralilaisista kielistä ei ole säilynyt kovinkaan vanhoja kirjallisia lähteitä, toisin kuin monista indoeurooppalaisista kielistä, joista ne ovat saaneet sanoja. Siksi uralilaisten kielten …