elkouutisen kirjoittajalle on olemassa hyviä käytännön ohjeita ja tutkittua tietoa kielellisen ilmaisun mukauttamisesta selkokieliseksi. Ohjeita sovelletaan myös tekstin ulkoasuun ja kuvitukseen, mutta …

Suomen kulttuurirahasto käynnisti tammikuussa 2023 kaksivuotisen selkokirjahankkeen, jossa jokaiselle vuosiluokkia 7–9 opettavalle koululle lahjoitetaan satakunta selkokirjaa tai helppolukuista kirjaa. Hankkeen tarkoitus on …

Näköaistilla havaitun värin täsmällinen kuvaaminen kielellä on liki mahdotonta. Pystymme erottamaan toisistaan jopa miljoonia värien eri sävyjä, mutta kieliin vakiintuneet väri-ilmaukset ovat …

Kielellisen negaation eli kiellon vuorovaikutukselliset mahdollisuudet ovat moninaiset: kiellolla voi vaikkapa kumota vastaanottajan oletettuja odotuksia tai nostaa esiin ja kiistää kuvitteellisia väitteitä. …