Sijoilla, kuten muillakin kielen elementeillä, on nimityksensä, termi. Termit ja niiden kehitys heijastelevat kahta ilmiötä kielten tutkimuksen historiassa. Ensinäkin käytetyt termit antavat …

Suomen kielen käsky- eli imperatiivimuodon avulla muodostetaan tavallisesti ilmauksia, joiden avulla puhuja ohjailee kuulijaa. Joskus käskylauseeseen sisältyy epäsuorasti jokin uhka, jonka avulla …

Kun olemme jokapäiväisessä elämässämme tekemisissä muiden ihmisten kanssa, käytämme kieltä – valitsemme jonkin kielen vuorovaikutustilanteeseen. Mutta millä perustein jokin kieli valitaan tai …

Useimmille kielenkäyttäjälle paikannimet ovat kulutustavaraa, jota käytetään jokapäiväisessä elämässä sen kummempia miettimättä. Joskus kulkija saattaa pysähtyä ihmettelemään jotain erikoisempaa paikannimeä, jonka huomaa …