Yliopistossa periaatteena on, että opettajat tutkivat ja tutkijat opettavat. Ihanteellista on, jos voi yhdistää nämä tehtävät tutkimalla omaa opetustyötään. Olemme toimineet Selkokielelle …

Selko- ja yleiskielisten tekstikorpusten vertailu oli lenkkeilyn ohella mieluisa korona-ajan harrastus. Näin ainakin kielentutkijalle, joka istui sohvaan painuneessa kuopassa ja huvitti itseään …

Selkouutisen kirjoittajalle on olemassa hyviä käytännön ohjeita ja tutkittua tietoa kielellisen ilmaisun mukauttamisesta selkokieliseksi. Ohjeita sovelletaan myös tekstin ulkoasuun ja kuvitukseen, mutta …

Suomen kulttuurirahasto käynnisti tammikuussa 2023 kaksivuotisen selkokirjahankkeen, jossa jokaiselle vuosiluokkia 7–9 opettavalle koululle lahjoitetaan satakunta selkokirjaa tai helppolukuista kirjaa. Hankkeen tarkoitus on …