Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut hallinnonalan muutosohjelman Sivistyshallinto 2030 (OKM:n julkaisuja: 2022:35), jolla halutaan ”vahvistaa sivistyspolitiikan vaikuttavuutta suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä”. Ohjelmassa ehdotetaan …

Otsikon sanat kirjoitti maailmanhistorian ensimmäinen nimeltä tunnettu runoilija – ja ensimmäisen tunnetun imperiumin rakentajan Sargonin tytär – ylipappi Enheduanna jumalista eniten arvostamalleen …

Monilla on mielikuva siitä, miten homomiehet puhuvat. Ei ole kuitenkaan aivan yksinkertaista vastausta siihen, miksi juuri tietyt kielenpiirteet yhdistetään homomiesten puheeseen. Homomiesten …

Netin keskustelupalstojen kielenkäyttö on kiehtova analyysin kohde. Keskusteluja leimaa usein vastakkainasettelu, ja kielenkäyttö voi olla syrjivää. Vaikka tällaista kielenkäyttöä on vaikea tutkia …