Näköaistilla havaitun värin täsmällinen kuvaaminen kielellä on liki mahdotonta. Pystymme erottamaan toisistaan jopa miljoonia värien eri sävyjä, mutta kieliin vakiintuneet väri-ilmaukset ovat …

Kielellisen negaation eli kiellon vuorovaikutukselliset mahdollisuudet ovat moninaiset: kiellolla voi vaikkapa kumota vastaanottajan oletettuja odotuksia tai nostaa esiin ja kiistää kuvitteellisia väitteitä. …

Monena d maailmalla

Kummelin Matti Näsä sanoo d:n sijaan r:n ja Uuno Turhapuro taas t:n. Ajoittain korvaava äänne puuttuu kokonaan. Juuri kukaan ei näytä käyttävän …

Suomen kielen äännerakenteesta kumpuava tapa muuttaa vieraista kielistä tulleiden sanojen soinnillisia äänteitä soinnittomiksi ja yksinkertaistaa konsonanttiyhtymiä on nolottanut ja ärsyttänyt monia. Aarne …