Monilla on mielikuva siitä, miten homomiehet puhuvat. Ei ole kuitenkaan aivan yksinkertaista vastausta siihen, miksi juuri tietyt kielenpiirteet yhdistetään homomiesten puheeseen. Homomiesten …

Netin keskustelupalstojen kielenkäyttö on kiehtova analyysin kohde. Keskusteluja leimaa usein vastakkainasettelu, ja kielenkäyttö voi olla syrjivää. Vaikka tällaista kielenkäyttöä on vaikea tutkia …

Eläimet ovat olleet suomalaisen kielentutkimuksen aiheina pääosin epäsuorasti, esimerkiksi nimistössä tai osana tarustoa. Nykyään kielentutkimuksen kohteeksi on kuitenkin enenevissä määrin nostettu ihmisen …

Virittäjä perustettiin aikanaan foorumiksi, jotta voitaisiin julkaista suomenkielistä tutkimusta suomen kieleen ja (kansan)kulttuuriin liittyvistä aiheista. Kuluneiden 125 vuoden aikana moni asia sekä …