Ohjeet

Haluatko kirjoittaa Virittäjä-blogiin? Ota yhteys Virittäjän toimitukseen.

Kun blogitekstistä on sovittu toimituksen kanssa, alla ohjeet ja vinkit kirjoituksen muotoilua varten.

Blogikirjoituksen kohderyhmäksi voi ajatella monenlaiset kielestä ja kielentutkimuksesta kiinnostuneet lukijat, kuten lukiolaiset, opettajat (äidinkieli, S2), kääntäjät, toisen tieteenalan edustajat, jonkin ammattiryhmän edustajat tai vaikkapa aloittelevat suomen opiskelijat, joilla on kynnys tarttua tieteellisiin artikkeleihin. Blogin ensisijainen kohderyhmä eivät sen sijaan ole toiset suomen kielen tutkijat.

Blogissa julkaistavan tekstin on tarkoitus olla lyhyt, napakka ja yleistajuinen kirjoitus, joka kiinnostaa ja puhuttelee muitakin kuin kielentutkijoita. Blogikirjoituksessa voi esittää jonkin sellaisen näkökulman, joka houkuttelee lukemaan varsinaisen artikkelin tai muun Virittäjässä julkaistun kirjoituksen. Se voi olla esimerkiksi jokin yksittäinen tutkimustulos, joka voisi kiinnostaa valittua kohderyhmää; jokin välähdys tutkimusprosessista (mistä idea lähti liikkeelle, miten tutkimusprosessi eteni, miten artikkeli syntyi), sivupolku, joka jäi varsinaisen artikkelin ulkopuolelle, tai tutkimuksen käytännön sovellusmahdollisuuksien pohdintaa. Missään tapauksessa blogikirjoitus ei ole artikkelin tiivistelmä tai referaatti.

Tekniset tiedot

  • Pituus: max. 2 500 merkkiä
  • Blogikirjoitus aloitetaan n. 300 merkin (30–40 sanan) pituisella ingressillä
  • Kappaleiden tulisi olla lyhyitä. Tämä tarkoittaa kahden kolmen rivin pituisia kappaleita tekstinkäsittelyohjelmalla kirjoitettaessa.
  • Väliotsikot ovat suositeltavia.
  • 1–2 virkkeen pituinen kuvausteksti kirjoittajasta, esim. Helsingin yliopiston suomen kielen yliopistonlehtori, joka on kiinnostunut kirjakielen historiasta / tutkii vuorovaikutusta työyhteisöissä.
  • 3–4 kirjoituksen aihetta kuvaavaa asiasanaa.
  • Kirjoittajan kuva
  • Kolme vaihtoehtoista teemakuvaa, jotka liittyvät blogikirjoitukseen ja houkuttelevat lukemaan blogin. Kirjoittajan on syytä varmistaa, että kuvaan on julkaisuoikeus (esim. CC0-lisenssi).