Esittely

Virittäjä-blogi on Kotikielen Seuran aikakauslehti Virittäjän julkaisema blogi, jossa kerrotaan yleistajuisesti uusimmasta suomen kielen ja sen sukukielten tutkimuksesta.

Blogin kirjoitukset liittyvät Virittäjä-lehdessä julkaistuihin artikkeleihin ja muihin kirjoituksiin.

Blogin teknisestä toteutuksesta vastaa Tyylisivu.fi.

Käyttöehdot

Virittäjä-blogin kustantaja ja sisältöjen julkaisija on Kotikielen Seuran aikakauslehti Virittäjä.

Virittäjä-blogin tarkoitus on tarjota ajankohtaisia, yleistajuisia kirjoituksia Virittäjän edustamilta aloilta.  Palvelua ei käytetä kaupallisten, poliittisten, aatteeseen perustuvien tai uskonnollisten sisältöjen julkaisuun.

Virittäjä-blogin ja siinä julkaistut sisällöt saa linkittää muille sivustoille. Osittaisia tekstejä saa lainata muilla sivustoilla sillä ehdolla, että lähde ilmoitetaan. Aikakauslehti Virittäjä pidättää oikeuden kuvien ja graafisen materiaalin käyttöön, eikä niitä saa käyttää muualla ilman lupaa.

Vastuurajoitukset

Virittäjä-blogin sisältöjen sopivuudesta vastaa Virittäjän päätoimittaja yhdessä verkkotoimittajan ja toimituskunnan kanssa. Verkkotoimittaja poistaa tarvittaessa epäasialliset ja sopimattomat kommentit. Toimituksella on oikeus poistaa asiaton teksti, kuva, muu materiaali tai kommentti sekä sulkea verkkopalvelu.

Aikakauslehti Virittäjällä on oikeus käyttää Virittäjä-blogissa julkaistuja sisältöjä tiedottamisessa, markkinoinnissa ja julkaisutoiminnassa kaikilla julkaisualustoilla ja kaikissa palveluissa.

Lähettämällä tekstin toimitukselle kirjoittaja tai muu sisällöntuottaja antaa Virittäjä-blogille julkaisuluvan siihen materiaaliin, joka järjestelmään ladataan.

Tekijänoikeus ja vastuu mahdollisten muiden materiaalien tekijänoikeuksien noudattamisesta on kirjoittajalla. Kirjoittaja vastaa siitä, että sisältö ei sisällä sellaista kolmannen osapuolen aineistoa, jonka oikeuksia julkaiseminen voisi loukata. Tekijänoikeus on voimassa, vaikka sivulla ei olisi copyright-merkintää.

Virittäjä-lehdellä on oikeus täydentää ja päivittää näitä käyttöehtoja tarpeen mukaan.

Creative Commons License