Imperatiivi valekäskynä

Imperatiivi tunnetaan käskymuotona, jolla ohjaillaan puhuteltavan toimintaa (Tule tänne). Sen käyttöala on kuitenkin laajempi kuin yleensä ajatellaan: imperatiivilla myös rohkaistaan (Mene ihmeessä), annetaan lupia (Tule vaan) ja otetaan kantaa (Nuku siinä sitten kun kolme koiraa juoksee portaissa). Sillä voidaan myös arvostella toisten tekemisiä ja sanomisia.

Repikää nyt se mun hame siinä! Kun äiti halusi varoittaa leikkiviä lapsiaan repimästä hamettaan, myöntömuotoinen lauserakenne toi ilmaukseen tehoa, jota kieltomuotoinen imperatiivi (Älkää repikö sitä mun hametta!) ei olisi yhtä hyvin välittänyt.

Näennäinen käsky

Tietynlainen imperatiivilause on helppo tunnistaa moitteeksi tai paheksunnaksi. Tällöin kirjaimellinen tulkinta ei sovi, vaikka emme tietäisi, millaisessa yhteydessä se on lausuttu tai kirjoitettu. ”Käsky” voi kohdistua sellaiseen toimintaan, joka ei ole tahdonalaista. Imperatiivin yhteyteen vakiintuneet partikkelit (-hAn, nyt, vielä, sitten) vahvistavat vielä tällaista tulkintaa: Väsytähän nyt jonnin joutavan takia ihtesi!  Oikeasti väsyttämiseen kehottaminen – vieläpä turhan takia – olisi vähintäänkin outoa.

Paheksuntaimperatiiviin valitut verbit ovat samalla kannanottoja. Ne kuvaavat sitä, millaiseksi puhuja on toisen toiminnan tulkinnut tai mihin hän pelkää sen johtavan.

Kun verkkokeskustelussa viestiketjun aloittaja moittii muiden kirjoittamia reaktioita, yksi osallistuja tulkitsee tämän ”aloittaneen itkemisen”: nyyh nyyh vittu rupeehan nyt teini vielä itkemään nettipalstalla kun joku haukkuu sun musamakuasi. Arvostelun kohteeksi joutuneelle kirjoittajalle viestin sanoma ei jää epäselväksi, mutta hän ei provosoidu, vaikka toinen kylvää riitaa ja jatkaa haukkumalla tätä avoimesti.

Haiseeko omakehu?

Aina viestittely ei ylly riitelyksi eivätkä paheksujat ole tosissaan. Imperatiivilla myös kiusoitellaan kaverillisesti ja ilmaistaan siten yhteenkuuluvuutta. Itsensä kehuminen ei ole suomalaisessa kulttuurissa arvostettua, joten siitä ”kiinni jäänyttä” on luvallista paheksua. Kirjoituksessa haluttua tulkintaa saatetaan varmistella lisäämällä lauseen loppuun kolme pistettä tai tunnetilaa kuvaavia emojeita: Kehu nyt siinä…


Hannele Forsberg

Kirjoittaja on suomen kielen dosentti ja yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopistossa. Häntä kiinnostaa se, miten kielioppi elää ja muuttuu kielenkäytössä.


Lue lisää imperatiivista Virittäjästä 1/19.  Artikkeli on Virittäjän tilaajille vapaasti luettavissa. Muut pääsevät tutustumaan artikkeliin 12 kuukauden kuluttua sen julkaisusta.

Tulosta