Virittäjä-lehden artikkelit peilaavat suomalaista eläinsuhdetta eri vuosikymmeninä

Eläimet ovat olleet suomalaisen kielentutkimuksen aiheina pääosin epäsuorasti, esimerkiksi nimistössä tai osana tarustoa. Nykyään kielentutkimuksen kohteeksi on kuitenkin enenevissä määrin nostettu ihmisen ja muiden eläinten välistä suhdetta ja eri eläinlajien omaa viestintää. Eläinsuhteen muutos näkyy myös Virittäjä-lehden artikkeleissa 1860-luvulta nykypäivään. Kielentutkimuksen aiheistossa eläimet ovat jääneet vähäiselle huomiolle, ja nimenomaan kielen onkin perinteisesti katsottu olevan asia, …

Virittäjä-lehden artikkelit peilaavat suomalaista eläinsuhdetta eri vuosikymmeninä Lue lisää »