Mitä kielivalinta kertoo?

Kun olemme jokapäiväisessä elämässämme tekemisissä muiden ihmisten kanssa, käytämme kieltä – valitsemme jonkin kielen vuorovaikutustilanteeseen. Mutta millä perustein jokin kieli valitaan tai valikoituu vuorovaikutuksen kieleksi?  

Vuorovaikutuksessa käytettävän kielen valintaan vaikuttavat esimerkiksi kieltenkäyttäjät ja tilanteet, jossa kieltä käytetään. Tutkimuksessani tarkastelen sitä, mitä ulkomaalaistaustaiset sanovat kielivalinnoista. Miksi he valitsevat englannin: mikä muissa kielenkäyttäjissä ja tilanteessa saa heidät tekemään tämän päätöksen?

Puhe kääntyy englantiin

Kutsuin Suomessa asuvia ulkomaalaistaustaisia keskustelemaan parin kanssa arkisesta kielenkäytöstä sekä ymmärrysongelmista ja niiden ratkaisemista. Parikeskustelut eivät suoranaisesti koskeneet englannin kieltä. Kuitenkin kun haluaisin tutkijana puhua suomen kielestä, ihmiset näköjään puhuvat lähes aina englannista.

Mitä englanti kielivalintana sitten kertoo? Ainakin sen, että yhteiskuntamme on monikielinen: on mahdollista toimia suomeksi ja englanniksi – tai jollain muulla kielellä – joka heitetään keskustelun sekaan. Englanti myös toimii turvana hankalissa asiointitilanteissa, esimerkiksi Kelassa tai verotoimistossa, joissa käsiteltävä asia tai sanasto voisivat olla liian vaativia suomeksi.

Hankalat kielineuvottelut

Toisinaan kielivalinta näyttää, kuinka noloja tilanteita vältetään puolin ja toisin. Englanti valittiin siksi, että arasteltiin vaikkapa kielen vaihtamista kesken keskustelua tai sitä, että käytettävästä kielestä pitäisi puhua etukäteen. Ulkomaalaistaustaiset halusivat välttää keskustelun häiriintymistä, joten englanti nähtiin suomea helpompana vaihtoehtona.

Kielestä ei osata välttämättä neuvotella, siis kysyä vaikkapa: ”Puhutaanko suomeksi vai englanniksi?”. Siksi helposti päädytään oletuksiin toisen kielitaidosta ja pelataan varman päälle eli englanniksi. Tarvitaankin suomenpuhujien apua, jotta ulkomaalaistaustaiset rohkaistuisivat osallistumaan keskusteluihin erilaisilla suomen kielen taidoillaan.

Entä jos kaikki olisi englanniksi?

Pärjääkö Suomessa sitten ulkomaalaistaustaisten mukaan pelkällä englannilla? Kyllä ja ei. Englannin valitsemisen mahdollisuus kertoo, kuinka yhteiskunnassamme voi osallistua moniin asioihin ilman suomen taitoa. Kuitenkaan suomen käyttämistä ulkomaalaistaustaisten kanssa ei tarvitsisi liikaa arastella. Moni haluaisi oppia sitä lisää nimenomaan käyttämällä ja siten päästä entistä paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan mukaan.


Liisa-Maria Lehto

Kirjoittaja on Oulun yliopiston tutkijatohtori, jonka kiinnostuksen kohteita ovat monikielisyys ja kielellinen osallisuus.


Lue lisää englannista kielivalintana Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden diskursseissa Virittäjästä 3/2023. Artikkeli on Virittäjän tilaajille vapaasti luettavissa. Muut pääsevät tutustumaan artikkeliin 12 kuukauden kuluttua sen julkaisusta.

Tulosta