Huh huh– avain keskusteluun

On tilanteita, joissa olisi luontevaa sanoa jotain, mutta suora siirtymä puheeseen arveluttaa. Istut saunan löylyissä, kun saunaan astuu vieras henkilö. Saat pöytäseurueen viimeisenä syötyä ateriasi. Autat kaveriasi muutossa asettamaan viimeisenkin raskaan kalusteen paikoilleen. Tai kun olet kivunnut ystäviesi kanssa näkötornin portaat, edessänne avautuu avara järvimaisema.

Näissä tilanteissa huudahduspartikkeli huh huh voi toimia avauksena keskusteluun löylyjen pehmeydestä, ruuan maittavuudesta tai fyysisen suorituksen palkitsevuudesta. Tuon pienen partikkelin avulla puhujat tekevät näkyväksi paitsi omia kehollisia tuntemuksiaan myös yhdessä jaettua kokemusta.

Huh huh kutsuu yhteiseen arvioon

Kun neuvotellaan kokemuksen jakamisesta, siihen sisältyy aina epävarmuutta. Vaikka olisimme itse tulleet kylläiseksi ruoka-annoksesta tai saunan löylyt tuntuisivat meistä sopivilta, emme voi täysin tietää, kokeeko keskustelukumppani samoin. Lausumalla huh huh voimme kuitenkin testata kuulijan reaktiota.

Kuulijan reaktio voi olla samanmielinen: On mukavan rentouttavat löylyt, Joo oli kyllä täyttävää, Eikös kannattanutkin kiivetä tai vain toistettu huh huh kertoo vastaanottajan tunnistaneen keskustelunaloitteemme. Voimme vähintäänkin odottaa, että hän ei ainakaan kiistä tai kyseenalaista ilmaisemaamme tunnetilaa. Vastareaktion puuttuminenkaan ei aiheuta ongelmaa: ehkä huh huh vain karkasi puhujalta ilman sen suurempaa vuorovaikutuksellista tarkoitusta.

Konteksti ohjaa kuulijan tulkintaa

Kun huh huh tuotetaan keskustelun avauksessa, vuoron merkitys ei perustu pelkästään partikkelin merkitykseen. Vaikka huh huh voidaan määritellä yleisesti helpotuksen tunteen ilmaukseksi, vasta lausuman konteksti ja sijoittuminen ympäröiviin toimintajaksoihin määrittää sen, miten se tulkintaan.

Ruokailun päätteeksi lausuttu huh huh ohjaa kuulijaa tulkitsemaan sen osoitukseksi juuri ruokailun päättymisestä ja lausujan kylläisyydestä. Jos taas huh huh kuullaan silloin, kun lautasella on vielä ruokaa, saattaa siihen vastauksena olla kehotus tai ohjeistus, erityisesti, jos on kyse lapsesta (jaksaisitko syödä vielä tuon perunan). Saunassa reippaan löylyn heiton jälkeinen huh huh voidaan tulkita moitteeksi liian kovista löylyistä, kun taas saunasta poistuttaessa sama lausuma tulkitaan todennäköisesti arvioksi saunomiskokemuksesta.

Huudahduspartikkelit ovat pieniä ja monesti harmittomia. Niiden voima piilee siinä, että ne soveltuvat monenlaisiin sosiaalisiin tilanteisiin. Ne raottavat jotain meistä fyysisinä olentoina ja avaavat näin mahdollisuuksia olla kosketuksissa muiden kanssa.


Samu Pehkonen

Kirjoittaja on Tampereen yliopistosta vastikään Poliisiammattikorkeakouluun siirtynyt vuorovaikutustutkija, joka on kiinnostunut liikkeestä, kielestä ja keskustelunaloituksista. Hänen arkeaan rikastuttavat erityisesti omien lasten huudahduspartikkelit.


Lue lisää huh huh -partikkelista Virittäjästä 1/2020. Artikkeli on Virittäjän tilaajille vapaasti saatavissa. Muut pääsevät tutustumaan artikkeliin 12 kuukauden kuluttua sen julkaisusta.

Tulosta