Fennistien some ja oman alansa huippu

Virittäjällä on takanaan kohta 125 vuoden historia, johon kuuluu mielenkiintoisia vaiheita. Oletko lukenut lehden sivuilla käytyjä kiihkeitä väittelyitä tai muita Virittäjässä julkaistuja mieleenpainuvia tekstejä?

Suoritan tänä keväänä harjoittelua, jossa tuotan sisältöä Virittäjän 125-vuotissyntymäpäivän kunniaksi julkaistavaa juhlasivustoa varten. Juhlasivustolla on tarkoitus käydä läpi niin Virittäjän kuin yleisesti suomen kielen tutkimusalankin historiaa, lehdessä 125 vuoden aikana käsiteltyjä aiheita sekä lehden ja fennistiikan kannalta merkittäviä henkilöitä.

Olen harjoittelun alkaessa perehtynyt Virittäjän historiaan, mikä on opettanut uutta paitsi lehden historiasta myös yleisesti tieteellisestä tutkimuksesta ja Suomen historiasta. Kaisu Juuselan Sata vuotta Virittäjää -teos on toiminut mainiona lähtökohtana ja opettanut paljon lehden toimituksesta ja aktiivisista kirjoittajista.

Myös lukijoiden ääntä on erittäin tärkeä kuulla – eihän mitään lehteä olisi ilman sen lukijakuntaa. Tehtäväni on siis kerätä vuosien varrella Virittäjää lukeneiden mielipiteitä ja kokemuksia lehdestä. Kyselyyn pääset vastaamaan täällä. Kirjoitan vastauksien pohjalta artikkelin, jossa toivottavasti kuuluu Virittäjän lukijoiden ääni eri vuosikymmeniltä.

Virittäjän historiasta kiinnostavina seikkoina nousevat mielestäni esiin etenkin lehden sivuilla käydyt väittelyt, kuten Lauri Kettusen teosta koskevan arvostelun jälkipuinti vuonna 1932. Martti Rapolan kirjoittama arvostelu oli ollut Kettusen mielestä niin asiaton, että hän kuvasi sitä niin ikään Virittäjässä julkaistussa vastineessaan sanoilla “koko sävyltään sen laatuinen, että siihen mieluummin jättäisi kajoamatta”. Vuonna 2021 näin kärkeviin keskusteluihin törmää lähinnä sosiaalisessa mediassa, ja on huvittavaa huomata, että Virittäjä on tavallaan ollut aikansa somekanava fennisteille ja fennougristeille.

Olen syntynyt vuonna 1997, eli olen tasan sata vuotta nuorempi kuin Virittäjä. On vaikeaa kuvitella, millainen maailma on ollut 125 vuotta sitten, mutta Virittäjän ensimmäisiin vuosikertoihin perehtymällä saa yllättävän paljon selville paitsi tutkimuksesta myös siitä ajasta, jolloin tarkasteltava lehti on painettu.

Maailma ei kuitenkaan liene muuttunut niin paljoa kuin miltä ehkä tuntuu. Jos Rapola ja Kettunen eläisivät vielä vuonna 2021, saisimme varmaan lukea heidän kiivaita väittelyitään Twitteristä Virittäjän sijasta. Lyön vetoa, että väittelyn sisältö olisi silti sama.


Lyyra Virtanen

Kirjoittaja on Turun yliopiston 3. vuoden opiskelija, joka on saanut sekä ystäviä että vihamiehiä Twitteristä ja josta tulee isona toimittaja.

Blogin pääkuvan ryhmäkuvassa Virittäjä -lehden perustajat vasemmalta: Aukusti Niemi, Uuno Karttunen, Vihtori Alava, Kustaa Karjalainen, Emil Tunkelo ja Juho Vennola. Kuva: Museoviraston kuvapankki.


Tulosta