Yleinen

Sinä toiminnan keskiössä

Yksikön 2. persoonan muotojen puhekielinen käyttö aiheuttaa säännöllisin väliajoin keskustelua mielipide- ja keskustelupalstoilla. Erityisesti hämmästellään sellaista käyttöä, jossa sinä-pronomini ei viittaakaan ainoastaan kuulijaan. Mitä tällä joskus sä-passiiviksikin kutsutulla muodolla tehdään arkikeskusteluissa? Onko sinä aina puhekumppani? – Jos sä nielaset hammastahnaa ni sul menee vatsa sekasin. – Kuka nielee hammastahnaa? – Kyl mä aina välil. Yksikön …

Sinä toiminnan keskiössäLue lisää »

Rapolan sanalippujen kääntöpuoli: opinnäytteiden ohjausta ja ongelmia

Martti Rapola (1891–1972) toimi vuosikymmeniä suomen kielen professorina. Tutkimustyönsä tueksi hän keräsi paperilipuille esimerkkejä 1800-luvun sanastosta. Sanalippujen menekki oli suurta, sillä ennen tietokoneita lippusten järjestely oli keskeinen keino käsitellä aineistoa. Säästäväisenä miehenä Rapola pyrki käyttämään paperista kummankin puolen. 1800-luvun sanastokokoelman lippujen kääntöpuolilta avautuukin välillä mielenkiintoisia näkökulmia yliopisto-opettajan arkipäivään. Tavallisia ovat etenkin merkinnät vastaanotoilla käyneiden opiskelijoiden …

Rapolan sanalippujen kääntöpuoli: opinnäytteiden ohjausta ja ongelmiaLue lisää »

Elintasosiirtolaisia ja tuottavia asiantuntijoita – talous jyrää vaaliohjelmissa

Kevään 2015 eduskuntavaaliohjelmien maahanmuuttopuheesta voi erottaa neljä näkökulmaa. Talous-, ihmisoikeus-, turvallisuus- ja nationalistiset näkökulmat ovat esillä eri puolueilla eri tavoin, mutta yhteistä on se, että maahanmuutto kehystetään talouskysymykseksi. Puhetavan suosiota ei selitä pelkästään se, että eduskunta päättää valtion budjetista. Talous hallitsee muutenkin yhteiskunnallista keskustelua. Vaaliohjelmissa maahanmuutto on resurssi, jota Suomi voi hyödyntää siltä osin kuin …

Elintasosiirtolaisia ja tuottavia asiantuntijoita – talous jyrää vaaliohjelmissaLue lisää »

Linkitä lukijalle

Hyperlinkki on kätevä viittauskeino verkossa: sillä on helppo liittää oma teksti muihin aiheesta tai aiheen vierestä käytyihin keskusteluihin. Linkkaushuumassa on kuitenkin hyvä pitää mielessä myös lukija.

Meistä on moneksi

Luokittelemme jatkuvasti arjessa toisiamme ryhmiin, sillä ilman sitä maailman hahmottaminen olisi varsin hankalaa. Yhden ryhmittelykeinon tarjoavat me-pronomini ja muut monikon 1. persoonan muodot. Mitä niillä tehdään uskonnonoppikirjoissa?