Kaiken takana on merkitys (jota minä en voi vastustaa)

Suomen kieli on täynnä sanoja, joilla on enemmän kuin yksi merkitys: voit lukea päivän lehteä tai haravoida lehtiä maasta. Voit seurata lumeen jääneitä jälkiä tai julkkiksen sometiliä. Voit pötkötellä peiton alla tai siivota kuin hullu juhlien alla. Voit pyöriä keskellä päivää keskellä kaupunkia ihmisten keskellä.

Kielemme on säästäväinen, sillä emme tarvitse kaikille käsitteille omaa sanaa. Kielellemme onkin tyypillistä polysemiaksi kutsuttu ilmiö, jossa yhdellä sanalla on useita toisiinsa liittyviä merkityksiä. Hyvä esimerkki polyseemisestä sanasta on juuri sana kieli, jolla voidaan tilanteesta riippuen tarkoittaa niin ruumiinosaa, ihmisten puhejärjestelmää kuin soittimen osaakin.

Merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa

Polyseemisen sanan eri merkitykset heräävät eloon vuorovaikutuksessa, sillä kielenkäyttötilanteesta riippuen sama sana voi tarkoittaa eri asiaa. Voin esimerkiksi kertoa odottavani sinua pihalla oven edessä, jolloin todennäköisesti löydät minut seisomasta oven ulkopuolen läheisyydessä. Jos taas kysyn sinulta, joko jännityksellä odottamasi työhaastattelu on takana ja sinä vastaat sen olevan vielä edessä, olemme yhteistuumin kuvanneet sanoilla takana ja edessä aikaan liittyviä suhteita.

Konteksti muuttaa merkitystä

Merkityksensä puolesta erityisen tilannesidonnaisia ovatkin sellaiset sanat kuin takana ja edessä, joilla kuvataan asioiden välisiä suhteita. Tällaisten sanojen merkitykset ovat hyvin riippuvaisia siitä, millaisten asioiden välisiä suhteita sanat kuvaavat.

Ilman kontekstia sana takana herättää kenties ajatuksen siitä, että yksi asia sijaitsee konkreettisesti toisen takapuolella: esimerkiksi auringonpimennyksen aikaan aurinko on kuun takana. Mutta kun Matti ja Teppo laulavat, että kaiken takana on nainen, siirtyvät ajatuksemme pois konkreettisista sijaintisuhteista. Kaiken takana oleva nainen saa rakkaudellaan aikaan hyviä asioita. Hän on alullepanija, aiheuttaja ja motivaattori.

Merkitysten korostaminen ja häivyttäminen

Kontekstin avulla polyseemisen sanan yhtä merkitystä voidaan korostaa ja muita merkityksiä häivyttää. Esimerkiksi lauseet hän nolasi itsensä kaikkien edessä ja hän luovutti ongelmien edessä korostavat edessä-sanan eri merkityksiä. Jos nolaat itsesi kaikkien edessä, teet sen kaikkien nähden. Jos taas luovutat ongelmien edessä, luovutat ongelmien vaikutuksesta.

Sanojen merkitykset ovat siis joustavia, sillä ne mukautuvat käyttökontekstiinsa. Joten kun seuraavan kerran ihailet edessä aukeavaa maisemaa, pelkäät edessä olevaa hammaslääkärikäyntiä tai teet kompromissin pakon edessä, pysähdy hetkeksi miettimään, miten ilmaisuvoimainen kielesi oikein onkaan.


Krista Teeri-Niknammoghadam

Kirjoittaja on Turun yliopistosta vastikään väitellyt kielentutkija, jota kiinnostavat sanojen merkitykset ja merkityksen muodostuminen.


Lue lisää edessä olemisen merkityksistä Virittäjästä 2/21.  Artikkeli on Virittäjän tilaajille vapaasti luettavissa. Muut pääsevät tutustumaan artikkeliin 12 kuukauden kuluttua sen julkaisusta.

Tulosta